Pracownia Filozofii i Komunikologii

Katedra Politologii i Historii Najnowszej

Pracownię tworzą :

  • dr hab. Ignacy Fiut - prof. nadzw. - Kierownik Zespołu

  • dr Anna Małecka

  • dr Jerzy Pałosz

  • dr hab. Magdalena Szpunar

  • dr Wacław Branicki


Badania własne Pracowni Filozofii i Komunikologii:

Temat: Duchowość w ujęciu kulturoznawczym, filozoficznym i socjologicznym

  • dr hab. Ignacy S. Fiut, prof. ndzw.


Pracownia zajmuje się badaniem komunikacji społecznej dokonującej się za pośrednictwem starych i nowych mediów. Prowadzone są również badania nad ideą zrównoważonego rozwoju. Ponadto analizowane są wzory tożsamości kulturowej ludzi we spółczesnym świecie, szczególnie powstających pod wpływem interakcji sieciowych.