Pracownia Aksjologii i Filozofii Społecznej

Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

Skład osobowy Zespołu;

Kierownik Zespołu; dr hab. Maciej Uliński – prof. em. AGH.

  • dr Jan Galarowicz

  • dr Michał Siciński

  • dr Bogusław Zmudziński


Zainteresowania badacze i osiągnięcia  poszczególnych członków zespołu:

Dr hab. Maciej Uliński; aksjologia, etyka, antropologia filozoficzna,  filozofia społeczno – polityczna, gender.
autor m.in. książek;
- Kobieta i mężczyzna w refleksji filozoficzno – społecznej. Kraków, 2001.
- Studia nie tylko metaetyczne, Kraków 2005.

Bieżące tematy badawcze

a) etyka troski,
b) sprawiedliwość w kontekście globalizacji.


Dr Jan Galarowicz; aksjologia,  antropologia filozoficzna, fenomenologia.

Autor m. in;
- Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.
Imię własne człowieka; klucz do  mysli i nauczania Karola Wojtyly/Jana Pawła II, Kraków 1996.
Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków 1997.
- Ukryty blask dobra; antropologiczno - etyczne podstawy aksjologii Romana Ingardena. Karków 1998..

Obecnie przygotowuje rozprawę  na temat  aksjologii osoby.

Dr  Alojzy Modrzyniec
; filozofia przyrody, filozofia nauki, bioetyka..

Obecnie bada etyczne aspekty manipulacji genetycznych.


Dr Michał Siciński; filozofia nauki, filozofia przyrody, filozofia religii.

Pracuje nad habilitacja poświęconą relacjom między nauką a religią.


Dr Bogusław Żmudziński;  filmoznawstwo, estetyka.

Przygotowuje rozprawę  habilitacyjną na temat twórczości filmowej  Jana  Švankmajera.